Thông tin tài khoản nhận ủng hộ
Số TK: 26010000198557
Tên chủ TK: Hội Khuyến Học Việt Nam
Chi nhánh: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Tây Hà Nội
Hotline liên hệ chương trình
(844) 3533 3406
Hậu trường